زمین کشاورزی 400 متر روستای سادات محله بلده نور

  • زمین کشاورزی 400 متر روستای سادات محله بلده نور-1
  • زمین کشاورزی 400 متر روستای سادات محله بلده نور-2
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 400 مترمربع
مازندران , بلده , روستای سادات محله

توضیحات زمین :

زمین زارعی چسبیده به بافت به مساحت 400 متر نزدیک منبع آب روستاو ترانس برق که کارانتقال آب و برق را آسان می کند.

قیمت زمین در بلده قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بلده