زمین شهرکی در لاویج بهبنک 710 متر

    زمین شهرکی در لاویج بهبنک 710 متر
  • قیمت زمین (کل): 4,300,000,000
متراژ زمین: 710 مترمربع
مازندران , چمستان , لاویج ، بهبنک

توضیحات زمین :

دارای آب برق گاز ، زمین های اطراف ساخته شده ، بهترین موقعیت سرمایه گذاری

قیمت زمین در چمستان قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در چمستان