زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر گاو خانه اراک

  • زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر گاو خانه اراک-1
  • زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر گاو خانه اراک-2
  • زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر گاو خانه اراک-3
  • زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر گاو خانه اراک-4
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مرکزی , اراک , گاو خانه

توضیحات زمین :

1000 متر زمین کشاورزی واقع در گاوخانه اراک، در ابعاد 24 در 42 که در تصاویر مشخص شده است، زمین دارای دسترسی دو طرفه و تفکیک شده می باشد.

قیمت زمین در اراک قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در اراک