زمین ۲۲۰ متر روستای خور شهر جدید هشتگرد

  • زمین ۲۲۰ متر روستای خور شهر جدید هشتگرد-1
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 220 مترمربع
البرز , شهرجدید هشتگرد , روستای خور ۲۰ متر فاصله با خیابان اصلی و نزدیک شهر جدید هشتگرد

توضیحات زمین :

روستای خور ۲۰ متر فاصله با خیابان اصلی و نزدیک شهر جدید هشتگرد

قیمت زمین در شهرجدید هشتگرد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در شهرجدید هشتگرد