زمین کشاورزی قائمشهر ۱۰۰۰ متر پایین لموک

    زمین کشاورزی قائمشهر ۱۰۰۰ متر پایین لموک
  • قیمت زمین (کل): 10,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , قائمشهر , اتوبان ساری به قائمشهر پایین لموک

توضیحات زمین :

نزدیک بافت کنار باغ روستا دلنشین و ارام

قیمت زمین در قائمشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در قائمشهر