زمین در چالوس امامرود کریم آباد ۱۰۰۰ متر

  • زمین در چالوس امامرود کریم آباد ۱۰۰۰ متر-1
  • زمین در چالوس امامرود کریم آباد ۱۰۰۰ متر-2
  • زمین در چالوس امامرود کریم آباد ۱۰۰۰ متر-3
  • زمین در چالوس امامرود کریم آباد ۱۰۰۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 10,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , چالوس , امامرود.کریم آباد

توضیحات زمین :

فروش فوری زمین به متراژ 1000متر.قابل تفکیک به قطعات کوچکتر 500 و 250 متری.ویو جنگل مناسب برای ساخت و ساز،قابل تهاتر . تخفیف پای معامله

قیمت زمین در چالوس قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در چالوس