باغ با 1000 متر زمین نجف آباد کوچه ورزشگاه رسالت

  • باغ با 1000 متر زمین نجف آباد کوچه ورزشگاه رسالت-1
  • باغ با 1000 متر زمین نجف آباد کوچه ورزشگاه رسالت-2
  • باغ با 1000 متر زمین نجف آباد کوچه ورزشگاه رسالت-3
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
اصفهان , نجف آباد , کوچه ورزشگاه رسالت بعداز کانال ابی

توضیحات زمین :

نجف اباد
ورزشگاه رسالت
بعد کانال ابی
خیابان جنت آباد قلعه سفید

قیمت زمین در نجف آباد قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در نجف آباد