زمین کشاورزی ساری 5000 متر روستای طوقدار

  • زمین کشاورزی ساری 5000 متر روستای طوقدار-1
  • زمین کشاورزی ساری 5000 متر روستای طوقدار-2
  • زمین کشاورزی ساری 5000 متر روستای طوقدار-3
  • زمین کشاورزی ساری 5000 متر روستای طوقدار-4
  • قیمت زمین (متر): 3,500,000
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
مازندران , ساری , جاده دریا (پلاژ) روستای طوقدار

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی نزدیک دریا و جاده اصلی دو قطعه جدا از هم هر کدام ۵۰۰۰ متر

قیمت زمین در ساری قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در ساری