زمین باغی و کشاورزی 600 متر باغ زیار نزدیک آکواریوم ناژوان

  • زمین باغی و کشاورزی 600 متر باغ زیار نزدیک آکواریوم ناژوان-1
  • زمین باغی و کشاورزی 600 متر باغ زیار نزدیک آکواریوم ناژوان-2
  • زمین باغی و کشاورزی 600 متر باغ زیار نزدیک آکواریوم ناژوان-3
  • زمین باغی و کشاورزی 600 متر باغ زیار نزدیک آکواریوم ناژوان-4
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,800,000,000
متراژ زمین: 600 مترمربع
اصفهان , اصفهان(شهر) , باغ زیار نزدیک آکواریوم ناژوان

توضیحات زمین :

قابلیت کاشت درخت و باغ شدن را داراست
زمین بر جاده
قابلیت انتقال سند به نام خریدار
دارای ساعت آبیاری بر روی زمین

قیمت زمین در اصفهان(شهر) قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در اصفهان(شهر)