زمین فرهنگ شهر زمین تاکسیرانی ۲۲۰ متر

    زمین فرهنگ شهر زمین تاکسیرانی ۲۲۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,100,000,000
متراژ زمین: 220 مترمربع
فارس , جهرم , فرهنگ شهر زمین تاکسیرانی

توضیحات زمین :

فرهنگ شهر زمین تاکسیرانی متراژ ۲۲۰متر عرض زمین ۱۱سند تک برگ

قیمت زمین در جهرم قیمت زمین در فارس

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در فارس خرید زمین کشاورزی در جهرم