زمین مرزن آباد روستای پردنگون خیابان امام 327 متر

    زمین مرزن آباد روستای پردنگون خیابان امام 327 متر
  • قیمت زمین (متر): 4,500,000
  • قیمت زمین (کل): 1,471,500,000
متراژ زمین: 327 مترمربع
مازندران , مرزن‌ آباد , ، روستای پردنگون خیابان امام

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین به متراژ 327 متر مربع واقع در مرز آباد روستای پردنگون، داخل بافت
دارای امتیاز آب، برق، تلفن
فضای سبز
نبش خیابان اصلی
قیمت زمین داخل بافت و کنار جاده 7 میلیون میباشد بنده متری4ونیم گذاشتم به علت نیاز مالی

قیمت زمین در مرزن‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در مرزن‌ آباد