زمین چابکسر اوشیان فکجور چابکسر ۵۷۱ متر

  • زمین چابکسر اوشیان فکجور چابکسر ۵۷۱ متر-1
  • زمین چابکسر اوشیان فکجور چابکسر ۵۷۱ متر-2
  • قیمت زمین (متر): 7,500,000
  • قیمت زمین (کل): 4,282,500,000
متراژ زمین: 571 مترمربع
گیلان , چابکسر , اوشیان فکجور البرز۱ جنب عمارت شیخ الاسلام

توضیحات زمین :

موقعیت زمین رو به دریا و جنگل می باشد .
زمین دارای سازه می باشد .
زمین ، دو قطعه ۳۴۰ متری و ۲۳۱ متری می باشد .

قیمت زمین در چابکسر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در چابکسر