۱۵۰۰ متر زمین اسماعیل آباد زکی آباد

    ۱۵۰۰ متر زمین اسماعیل آباد زکی آباد
  • قیمت زمین (متر): 200,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 1,500 مترمربع
البرز , سعیدآباد , اسماعیل آباد، زکی آباد

توضیحات زمین :

معاوضه با خودرو،فروش اقساطی،فقط نیاز به پانصد میلیون تومان نقد

قیمت زمین در سعیدآباد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در سعیدآباد