زمین با موقعیت تجاری 412 متر جاده سعید آباد هشتگرد

  • زمین با موقعیت تجاری 412 متر جاده سعید آباد هشتگرد-1
  • زمین با موقعیت تجاری 412 متر جاده سعید آباد هشتگرد-2
  • زمین با موقعیت تجاری 412 متر جاده سعید آباد هشتگرد-3
  • زمین با موقعیت تجاری 412 متر جاده سعید آباد هشتگرد-4
  • قیمت زمین (متر): 6,796,000
  • قیمت زمین (کل): 2,800,000,000
متراژ زمین: 412 مترمربع
البرز , هشتگرد , جاده سعید آباد

توضیحات زمین :

آب و برق مصرفی
بهترین گزینه برای سرمایه گذاری و بهره برداری تجاری

قیمت زمین در هشتگرد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در هشتگرد