زمین مسکونی روستای فارسیان 185 متر

    زمین مسکونی روستای فارسیان 185 متر
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 185,000,000
متراژ زمین: 185 مترمربع
قزوین , قزوین(شهر) ,

توضیحات زمین :

زمین در روستای فارسیان ده کیلومتری قزوین در بهترین نقطه روستا بافت جدید اطراف همه ویلاسازی شده قیمت مقطوع فقط تماس

قیمت زمین در قزوین(شهر) قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در قزوین(شهر)