زمین مسکونی و تجاری ۲۰۰ متر محدود هشتگر شهر آبیک

    زمین مسکونی و تجاری ۲۰۰ متر محدود هشتگر شهر آبیک
  • قیمت زمین (متر): 4,200,000
  • قیمت زمین (کل): 840,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
البرز , هشتگرد , محدود هشتگر شهر آبیک

توضیحات زمین :

۲۰۰ متر زمین عقب نشینی شده با امتیاز مسکونی و تجاری

قیمت زمین در هشتگرد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در هشتگرد