زمین چهار دیواری ۲۶۴ متر سوادکوه زیراب دراسله

  • زمین چهار دیواری ۲۶۴ متر سوادکوه زیراب دراسله-1
  • زمین چهار دیواری ۲۶۴ متر سوادکوه زیراب دراسله-2
  • زمین چهار دیواری ۲۶۴ متر سوادکوه زیراب دراسله-3
  • زمین چهار دیواری ۲۶۴ متر سوادکوه زیراب دراسله-4
  • قیمت زمین (متر): 3,500,000
  • قیمت زمین (کل): 920,000,000
متراژ زمین: 264 مترمربع
مازندران , زیرآب , سوادکوه زیراب .دراسله

توضیحات زمین :

زمین چهار دیواری داخل بافت با ویوی عالی سوادکوه دراسله

قیمت زمین در زیرآب قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در زیرآب