زمین در جاده چالوس 378 متر روستای ابهرک

  • زمین در جاده چالوس 378 متر روستای ابهرک-1
  • زمین در جاده چالوس 378 متر روستای ابهرک-2
  • زمین در جاده چالوس 378 متر روستای ابهرک-3
  • زمین در جاده چالوس 378 متر روستای ابهرک-4
  • قیمت زمین (متر): 14,000,000
  • قیمت زمین (کل): 5,300,000,000
متراژ زمین: 378 مترمربع
البرز , آسارا , جاده چالوس روستای ابهرک

توضیحات زمین :

زمین داخل بافت روستا دارای گاز شهری منطقه خوش اب وهوا

قیمت زمین در آسارا قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در آسارا