زمین روستای ملکار چلک ۳۷۵ متری نوشهر

    زمین روستای ملکار چلک ۳۷۵ متری نوشهر
  • قیمت زمین (متر): 14,000,000
  • قیمت زمین (کل): 5,250,000,000
متراژ زمین: 375 مترمربع
مازندران , نوشهر , روستای ملکار چلک، خیابان گاز غربی

توضیحات زمین :

فروش زمین ۳۷۵ متری در نوشهر سند دار

قیمت زمین در نوشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نوشهر