زمین کشاورزی در داوودکلا آمل 13340 متر

    زمین کشاورزی در داوودکلا آمل 13340 متر
  • قیمت زمین (متر): 1,100,000
  • قیمت زمین (کل): 14,674,000,000
متراژ زمین: 13,340 مترمربع
مازندران , آمل , داوودکلا

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی به مساحت ۱۳۳۴۰ متر لب جاده.دو طرف عرض زمین دارای نهر آب حدود ۱۵۰ متر فاصله تا بافت روستایی

قیمت زمین در آمل قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در آمل