زمین کاردگرکلا نور مازندران ۹۰۰ متر

    زمین کاردگرکلا نور مازندران ۹۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 6,300,000,000
متراژ زمین: 900 مترمربع
مازندران , نور , کاردگرکلا

توضیحات زمین :

زمین دارای ۲ سند شش‌دانگ هرکدام ۴۵۰ متر دیوار به دیوار هم، مناسب جهت سرمایه‌گذاری و ساخت

قیمت زمین در نور قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نور