زمین مسکونی ماسال روستای آهکلان 755 متر

  • زمین مسکونی ماسال روستای آهکلان 755 متر-1
  • زمین مسکونی ماسال روستای آهکلان 755 متر-2
  • زمین مسکونی ماسال روستای آهکلان 755 متر-3
  • زمین مسکونی ماسال روستای آهکلان 755 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 6,500,000
  • قیمت زمین (کل): 4,907,500,000
متراژ زمین: 755 مترمربع
گیلان , ماسال , روستای آهکلان

توضیحات زمین :

زمین کوهپایه ای
ویو ابدی
کاربری/ زمین مسکونی
نامه بنیاد مسکن هم گرفته شده

قیمت زمین در ماسال قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در ماسال