زمین 220 متر شهرکی چهارمحل آهی روستای آرم

  • زمین 220 متر شهرکی چهارمحل آهی روستای آرم-1
  • قیمت زمین (متر): 2,300,000
  • قیمت زمین (کل): 506,000,000
متراژ زمین: 220 مترمربع
مازندران , محمودآباد , چهارمحل آهی، روستای آرم

توضیحات زمین :

زمین اصلاحات اراضی با ریشه مسکونی، دومین قواره بافت، قیمت زیر منطقه فوری فروشی

قیمت زمین در محمودآباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در محمودآباد