زمین اقساطی ۲۵۰ متر در سرخرود

  • زمین اقساطی ۲۵۰ متر در سرخرود-1
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
مازندران , سرخرود ,

توضیحات زمین :

زمین اقساطی ۲۵۰ متر در سرخرود
شرایط اقساط بدون بهره از دم قسط
فرهاد طلایی

قیمت زمین در سرخرود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سرخرود