زمین در روستا شهراباد بند سر 1330 متر

  • زمین در روستا شهراباد بند سر 1330 متر-1
  • زمین در روستا شهراباد بند سر 1330 متر-2
  • زمین در روستا شهراباد بند سر 1330 متر-3
  • زمین در روستا شهراباد بند سر 1330 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 600,000
  • قیمت زمین (کل): 798,600,000
متراژ زمین: 1,330 مترمربع
تهران , فیروزکوه , روستا شهراباد بند سر

توضیحات زمین :

نامه شورایی دارد
مناسب سرمایه گذاری
اب دارد
قابلیت کشت و کار
دو راه دارد
ماشین تا سر زمین می اید
جوب اب در کنار زمین

قیمت زمین در فیروزکوه قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در فیروزکوه