زمین مسکونی 345 متر کردکوی بالابلوک

  • زمین مسکونی 345 متر کردکوی بالابلوک-1
  • زمین مسکونی 345 متر کردکوی بالابلوک-2
  • زمین مسکونی 345 متر کردکوی بالابلوک-3
  • زمین مسکونی 345 متر کردکوی بالابلوک-4
  • قیمت زمین (متر): 8
  • قیمت زمین (کل): 2,760,000,000
متراژ زمین: 345 مترمربع
گلستان , کردکوی , کردکوی بالابلوک 18 متری زاهد بوستان 5

توضیحات زمین :

زمین مسکونی 345 متر سه نبش کردکوی بالابلوک 18 متری زاهد بوستان 5 رز 9

قیمت زمین در کردکوی قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در کردکوی