زمین مسکونی در بوئین زهرا خیابان معین 240 متر

    زمین مسکونی در بوئین زهرا خیابان معین 240 متر
  • قیمت زمین (متر): 16,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,800,000,000
متراژ زمین: 240 مترمربع
قزوین , بوئین‌ زهرا , خیابان معین

توضیحات زمین :

میدان امام حسین به سمت داخل شهر اولین خیابان

قیمت زمین در بوئین‌ زهرا قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در بوئین‌ زهرا