340 متر زمین سرعین خیابان فرمانداری

  • 340 متر زمین سرعین خیابان فرمانداری-1
  • قیمت زمین (متر): 16,000,000
متراژ زمین: 340 مترمربع
اردبیل , سرعین , میدان دانش خیابان فرمانداری

توضیحات زمین :

داری سند
دو نبش
با بر ۲۱ متر
جواز ساخت یک پیلوت ۴ طبقه

قیمت زمین در سرعین قیمت زمین در اردبیل

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اردبیل خرید زمین کشاورزی در سرعین