یک هکتار زمین با سهم آب محدوده نجم آباد نظرآباد

  • یک هکتار زمین با سهم آب محدوده نجم آباد نظرآباد-1
  • قیمت زمین (متر): 350,000
  • قیمت زمین (کل): 3,500,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
البرز , نظرآباد , پایینتر از شهرک صنعتی سپهر،محدوده نجم آباد

توضیحات زمین :

فروش زمین یک هکتار با بهترین موقعیت نزدیک جاده اصلی و ترانزیتی نظرآباد به نجم آباد ،بسیار عالی برای ایجاد گلخانه،باغ و باغچه، قطعه بندی، سرمایه گذاری و غیره.......

قیمت زمین در نظرآباد قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در نظرآباد