زمین کشاورزی محموداباد اهلم ۲۰۰۰ متر فروش فوری

    زمین کشاورزی محموداباد اهلم ۲۰۰۰ متر فروش فوری
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
مازندران , محمودآباد , محموداباد اهلم

توضیحات زمین :

این زمین چسبیده به بافت و ۱۵۰ متر به خانه های مسکونی فاصله داره بعلت مهاجرت زیر قیمت هم‌داده می شود

قیمت زمین در محمودآباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در محمودآباد