باغ با سند تک برگ 2800 شیرگاه سیدکلا

  • باغ با سند تک برگ 2800 شیرگاه سیدکلا-1
  • باغ با سند تک برگ 2800 شیرگاه سیدکلا-2
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 2,800 مترمربع
مازندران , شیرگاه , سیدکلا

توضیحات زمین :

فروش باغ به همراه سند تک برگ ، دور تا دور دیوار کشی شده

قیمت زمین در شیرگاه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در شیرگاه