زمین 2500 متر روستای کوات تلمادره

  • زمین 2500 متر روستای کوات تلمادره-1
  • زمین 2500 متر روستای کوات تلمادره-2
  • زمین 2500 متر روستای کوات تلمادره-3
  • زمین 2500 متر روستای کوات تلمادره-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 2,500 مترمربع
مازندران , کیاسر , تلمادره، جاده چشمه های رنگی باداب سورت روستای خوش آب و هوای کوات

توضیحات زمین :

زمین به متراژ 2500 متر درحال حاضر کشاورزی دارای آب کشاورزی ولی تو یکی دو سال آینده میاد داخل بافت مسکونی

قیمت زمین در کیاسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کیاسر