باغ چهار دیواری در کردان پشت هایپر وان 1363 متر

  • باغ چهار دیواری در کردان پشت هایپر وان 1363 متر-1
  • باغ چهار دیواری در کردان پشت هایپر وان 1363 متر-2
  • باغ چهار دیواری در کردان پشت هایپر وان 1363 متر-3
  • باغ چهار دیواری در کردان پشت هایپر وان 1363 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 16,000,000
  • قیمت زمین (کل): 21,800,000,000
متراژ زمین: 1,363 مترمربع
البرز , کردان , کردان ، پشت هایپر وان

توضیحات زمین :

فروش باغ چهار دیواری دو بر به متراژ ۱۳۶۳ متر

قیمت زمین در کردان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در کردان