زمین در گیلان پره سر ۶۳۳ متر مسکونی

  • زمین در گیلان پره سر ۶۳۳ متر مسکونی-1
  • زمین در گیلان پره سر ۶۳۳ متر مسکونی-2
  • زمین در گیلان پره سر ۶۳۳ متر مسکونی-3
  • زمین در گیلان پره سر ۶۳۳ متر مسکونی-4
  • قیمت زمین (متر): 6,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,804,000,000
متراژ زمین: 634 مترمربع
گیلان , پره‌ سر , بعد میدان ویسادار ، روبروی مدرسه حضرت خدیجه

توضیحات زمین :

زمینی بمساحت ۶۴۳متر
دور دیوار
کلیه امتیازات سر زمین
واقع شده در بافت شهری
قابلیت تفکیک به دو قطعه
قابلیت دسترسی ۵ دقیقه با دریا
قابلیت دسترسی به منطقه توریستی آبشار ویسادار

تخفیف پای معامله به خریدار واقعی

قیمت زمین در پره‌ سر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در پره‌ سر