باغ در طالقان ۱۷۰۰ متر داخل بافت

  • باغ در طالقان ۱۷۰۰ متر داخل بافت-1
  • باغ در طالقان ۱۷۰۰ متر داخل بافت-2
  • باغ در طالقان ۱۷۰۰ متر داخل بافت-3
  • باغ در طالقان ۱۷۰۰ متر داخل بافت-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,700 مترمربع
البرز , طالقان ,

توضیحات زمین :

عرض ادب
۱۷۰۰ متر باغ
سند تک برگ
همه امکانات بالاسر زمین
محصور شده
داخل بافت
۲ بر راه ماشینرو
سهمیه اب چشمه
انواع درخت مثمر

قیمت زمین در طالقان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در طالقان