باغ در طالقان ۱۲۰۰۰ متر زمین سند ششدانگ

  • باغ در طالقان ۱۲۰۰۰ متر زمین سند ششدانگ-1
  • باغ در طالقان ۱۲۰۰۰ متر زمین سند ششدانگ-2
  • باغ در طالقان ۱۲۰۰۰ متر زمین سند ششدانگ-3
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 12,000 مترمربع
البرز , طالقان ,

توضیحات زمین :

عرض ادب
۱۲۰۰۰ هزار متر باغ
محصور شده
سند شش دانگ تک برگ
دارای اب چشمه
سوئیت ۱۰۰ متری قابل سکونت
استخر ابیاری
انواع درخت میوه مثمر

قیمت زمین در طالقان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در طالقان