زمین کشاورزی ورودی شهرقزوین ۵۵۲۴ متر

  • زمین کشاورزی ورودی شهرقزوین ۵۵۲۴ متر-1
  • زمین کشاورزی ورودی شهرقزوین ۵۵۲۴ متر-2
  • زمین کشاورزی ورودی شهرقزوین ۵۵۲۴ متر-3
  • زمین کشاورزی ورودی شهرقزوین ۵۵۲۴ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 2,550,000
  • قیمت زمین (کل): 14,000,000,000
متراژ زمین: 5,524 مترمربع
قزوین , قزوین(شهر) , ابتدای ورودی قزوین.پشت میدان مینودر.500متر به سمت کورانه

توضیحات زمین :

* زمین زراعی به متراژ5524 متر
* سند 6 دانگ
* دارای لوله کشی آب به سطح زمین جهت آب رسانی به کل زمین.
* دارای فنس همسایه از یک طرف به متراژ 150 متر
* زمین کاملا مستطیل بوده و با موقعیت دو بهر
* جاده بسیار مناسب 10 متری از دو طرف می باشد.
* امکان اتصال برق شهری
آدرس میدان غریب کش 500 متر به سمت کورانه ،
500 مترداخل جاده گلخانه (کانال آب) سمت چپ نبش اولین کوچه

قیمت زمین در قزوین(شهر) قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در قزوین(شهر)