زمین ۱۹۷ متر بلوارعدل شمالی پونک تهران

    زمین ۱۹۷ متر بلوارعدل شمالی پونک تهران
  • قیمت زمین (متر): 16,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 197 مترمربع
تهران , تهران(شهر) , پونک میرزابابایی بلوار عدل خیابان فتح نبش بهار یکم

توضیحات زمین :

زمین درحال حاضر قولنامه ای است ارزش زمین با سند ۳۰ میلیارد است
مدارک مبایعه نامه و کد رهگیری است
تهاتر هم انجام میشود

قیمت زمین در تهران(شهر) قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در تهران(شهر)