زمین بر خیابان باب الحوائج کاشان 407 متر

    زمین بر خیابان باب الحوائج کاشان 407 متر
  • قیمت زمین (متر): 30,000,000
  • قیمت زمین (کل): 12,000,000,000
متراژ زمین: 407 مترمربع
اصفهان , کاشان , خیابان میرعماد خیابان باب الحوائج روبروی قنادی نبات ریز

توضیحات زمین :

۴۰۷/۲۰ مترمربع بر ۱۳/۲۰ سند تکبرگ پروانه تجاری ومسکونی مناسب برای فروشگاه باشگاه نمایشگاه

قیمت زمین در کاشان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در کاشان