زمین مازندران زیرآب 800 متر

  • زمین مازندران زیرآب 800 متر-1
  • زمین مازندران زیرآب 800 متر-2
  • زمین مازندران زیرآب 800 متر-3
  • زمین مازندران زیرآب 800 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 17,500,000
  • قیمت زمین (کل): 14,000,000,000
متراژ زمین: 800 مترمربع
مازندران , زیرآب , زیرآب جاده اصلی بسمت تهران روبروی ادراه برق زیرآب

توضیحات زمین :

زمین تقریبا ۸۰۰ متر با ۳۰ متر بر عقب نشینی از جاده اصلی انجام شده

قیمت زمین در زیرآب قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در زیرآب