زمین تاکستان 230 متر خیابان شهید خیرالله بالاتر از کانال

  • زمین تاکستان 230 متر خیابان شهید خیرالله بالاتر از کانال-1
  • قیمت زمین (متر): 12,000,000
  • قیمت زمین (کل): 290,000,000
متراژ زمین: 230 مترمربع
قزوین , تاکستان , خیابان شهید خیرالله بالاتر از کانال میشه

توضیحات زمین :

فروش زمین تاکستان خیابان شهید خیرالله بالاتر از کانال

قیمت زمین در تاکستان قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در تاکستان