زمین ۴۷۳ متر ماهدشت بلوار هوا فضا

    زمین ۴۷۳ متر ماهدشت بلوار هوا فضا
  • قیمت زمین (متر): 4,228,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 473 مترمربع
البرز , ماهدشت , ماهدشت ، بلوار هوا فضا ، جنب خیابان البرز

توضیحات زمین :

حدود هفتاد درخت میوه مثمر
حدود ۸۰ درخت تبریزی و شمشاد ترون دور تا دور زمین
سهمیه آب پساب تصفیه خانه ماهدشت و....

قیمت زمین در ماهدشت قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در ماهدشت