زمین کشاورزی ۳۰۰۰ متر بر در آبیک قزوین

    زمین کشاورزی ۳۰۰۰ متر بر در آبیک قزوین
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
قزوین , آبیک ,

توضیحات زمین :

۳۰۰۰ متر زمین کشاورزی بحر جاده آبیک قزوین دارای سند تفکیکی به فروش می‌رسد.

قیمت زمین در آبیک قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در آبیک