زمین شهرک مسکونی بابک کیاسر شمال 1000 متر

  • زمین شهرک مسکونی بابک کیاسر شمال 1000 متر-1
  • زمین شهرک مسکونی بابک کیاسر شمال 1000 متر-2
  • زمین شهرک مسکونی بابک کیاسر شمال 1000 متر-3
  • زمین شهرک مسکونی بابک کیاسر شمال 1000 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , کیاسر , کیاسر ۲۰۰متر بعد از کمربندی دست چپ شهرک بابک

توضیحات زمین :

دارای کنتور آب و گاز و برق سر زمین موجود و سند مادر هم دارد

قیمت زمین در کیاسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کیاسر