زمین 1300متر در رامسر طالش محله فتوک

  • زمین 1300متر در رامسر طالش محله فتوک-1
  • زمین 1300متر در رامسر طالش محله فتوک-2
  • زمین 1300متر در رامسر طالش محله فتوک-3
  • زمین 1300متر در رامسر طالش محله فتوک-4
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 13,480,000,000
متراژ زمین: 1,348 مترمربع
مازندران , رامسر , طالش محله فتوک. کوچه مهر.منزل رضاامیردخت

توضیحات زمین :

زمین همراه با یک ویلا80متری بلوکی30سال ساخت با1348مترزمین تخت باغ پرتقال جوان.آب.برق.گاز.تلفن. انباربزرگ.چاه اب شیرین.786مترمستطیل سندشش دانگ500متر مربع انتها اضافه شده برگه خریداریدارد

قیمت زمین در رامسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رامسر