زمین کرشت آبادی مسیر شهرک تماشا پردیس 532 متر

    زمین کرشت آبادی مسیر شهرک تماشا پردیس 532 متر
  • قیمت زمین (متر): 3,200,000
  • قیمت زمین (کل): 1,700,000,000
متراژ زمین: 532 مترمربع
تهران , پردیس , کرشت آبادی مسیر شهرک تماشا

توضیحات زمین :

موقعیت زمین در بخش اوقات قطعه یک از یک زمین قطعه بندی شده است.
زمین بصورت تفکیک شده پیاده سازی شده و دارای نقشه یو تی ام است.
بهترین گزینه جهت سرمایه گذاری

قیمت زمین در پردیس قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پردیس