زمین کاشان جاده ماری ۱۰۰ متر

  • زمین کاشان جاده ماری ۱۰۰ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 1,500,000
  • قیمت زمین (کل): 150,000,000
متراژ زمین: 100 مترمربع
اصفهان , کاشان , بلوار شهدا،کوچه حسین پور،جاده ماری،

توضیحات زمین :

قولنامه معتبر همراه قولنامه حق ریشه
دارای کروکی
دارای پیشرفت چشم گیر

قیمت زمین در کاشان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در کاشان