زمین کشاورزی یک هکتار جاده تبریزاهر شهرک صنعتی بیلوردی

    زمین کشاورزی یک هکتار جاده تبریزاهر شهرک صنعتی بیلوردی
  • قیمت زمین (متر): 140
  • قیمت زمین (کل): 1
متراژ زمین: 9,700 مترمربع
آذربایجان شرقی , هریس , جاده تبریز_اهر شهرک صنعتی بیلوردی

توضیحات زمین :

موقعیت بینظیر بین دو جاده با رعایت حریم مندرج
سند ششدانگ تک برگ . آب و برق داخل زمین. نقشه utm

قیمت زمین در هریس قیمت زمین در آذربایجان شرقی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در آذربایجان شرقی خرید زمین کشاورزی در هریس