زمین کشاورزی 2700 متر با آب فومن رحیم آباد پشتیر

  • زمین کشاورزی 2700 متر با آب فومن رحیم آباد پشتیر-1
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 2,700 مترمربع
گیلان , فومن , رحیم آباد پشتیر

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی متراژ 2700آبخور بر جاده مسکونی

قیمت زمین در فومن قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در فومن