زمین 200 متر در شمال سادات محله رودبست اجاکسر

  • زمین 200 متر در شمال سادات محله رودبست اجاکسر-1
  • زمین 200 متر در شمال سادات محله رودبست اجاکسر-2
  • زمین 200 متر در شمال سادات محله رودبست اجاکسر-3
  • قیمت زمین (متر): 10,500,000
  • قیمت زمین (کل): 2,100,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
مازندران , بابلسر , اجاکسر 1کیلومتر پایینتر ورودی سوم سادات محله رودبست

توضیحات زمین :

13متر عرض زمین. انشعابات پای زمین. قابلیت تجاریم داره. سند داره

قیمت زمین در بابلسر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بابلسر